MENU
AAA

Dokumenty formalne

Rekomendacja RTQ ITB - 1260/2020(1.22MB)pdfpobierz

Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ ITB nr 1260/2020 zastępuje poprzednie RTQ ITB o numerach: 1260/2019, 1260/2018, 1260/2015, 1261/2015, 1260/2013, 1261/2013 oraz 1023/2011, 1051/2011, 1059/2009, 1153/2011

Deklaracja 298/2022 dot. Śladu Węglowego(1.01MB)pdfpobierz
Deklaracja Środowiskowa 327/2022 II Typu-redukcja emisji CO2 i zapotrzebowania na energię po zastosowaniu izolacji EPS(0.53MB)pdfpobierz
Certyfikat Zgodności ITB-0851/W(2.67MB)pdfpobierz
Znak certyfikacji - upoważnienie ITB(0.74MB)pdfpobierz
Deklaracja środowiskowa wyrobów budowlanych, typ III nr 233/2023(1.35MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 293/2022 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń TERMONIUM Termo Organika)(1.16MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 367/2022 Deklaracji Środowiskowej II Typu (Płyty styropianowe)(1.1MB)pdfpobierz
Atest PZH B.BK.60111.0311.2023(0.32MB)pdfpobierz
Certificate No 367/2022 of Type II Enviromental Declaration(0.97MB)pdfpobierz
Różne odcienie szarości styropianu grafitowego firmy Termo Organika (0.46MB)pdfpobierz
Informacja na temat bezpieczeństwa i obsługi styropianu (EPS)(0.55MB)pdfpobierz
Zalecenia dotyczące montażu płyt GALAXY fasada, TERMONIUM fasada i TERMONIUM PLUS fasada(0.15MB)pdfpobierz
Ogólne Warunki Sprzedaży(0.45MB)pdfpobierz
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS