MENU
AAA

Kalkulator współczynnika U przegrody

Warunki Techniczne jakim podlegają budynki i ich usytuowanie

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w poniższej tabeli:

Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła
UC(max) [W/(m2K)]
1 Ściany zewnętrzne:
a) przy ti > 16oC 0,20
b) przy 8oC < ti < 16oC 0,45
c) przy ti < 8oC 0,90
2 Ściany wewnętrzne:
a) przy ∆ti > 8oC oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,00
b) przy ∆ti < 8oC bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 0,30
3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,70
4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań
Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła
UC(max) [W/(m2K)]
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16oC 0,15
b) przy 8oC < ti < 16oC 0,30
c) przy ti < 8oC 0,70
6 Podłogi na gruncie:
a) przy ti > 16oC 0,30
b) przy 8oC < ti < 16oC 1,20
c) przy ti < 8oC 1,50
7 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy ti > 16oC 0,25
b) przy 8oC < ti < 16oC 0,30
c) przy ti < 8oC 1,00
8 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy ∆ti > 8oC 1,00
b) przy ∆ti < 8oC bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 0,25

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.
ti - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
∆ti - różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.

Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone powyżej, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami.

 • ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 • Ściana dwuwarstwowa
 • Ściana trójwarstwowa
 • PODŁOGA NA STROPIE
 • Podłoga na stropie
 • TARAS STROPODACHOWY
 • Dachy płaskie i tarasy
 • DACHY
 • Dachy strome
 • PODŁOGA NAD PIWNICĄ,GARAŻEM
 • Podłoga nad piwnicą, garażem
 • ŚCIANA FUNDAMENTOWA
 • Ściana fundamentowa
 • PODŁOGA NA GRUNCIE
 • Podłoga na gruncie
Zobacz wymagania
Ściana dwuwarstwowa
Ściana konstrukcyjna:
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
Zobacz wymagania
Ściana trójwarstwowa
Ściana konstrukcyjna:
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
Zobacz wymagania
Dachy płaskie i tarasy
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
Rodzaj stropodachu (tarasu):
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
Zobacz wymagania
Dachy płaskie i tarasy
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
Położenie izolacji:
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
Zobacz wymagania
Podłoga na stropie
Podłoga:
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
Konstrukcja stropu:
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
Zobacz wymagania
Podłoga nad piwnicą, garażem
Podłoga:
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
Konstrukcja stropu:
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
Zobacz wymagania
Podłoga na gruncie
Podłoga:
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
Zobacz wymagania
Ściana fundamentowa
Ściana konstrukcyjna:
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
OBLICZ
U = [W/m2K]

Obliczenia wyłącznie dla celów edukacyjno-informacyjnych.

POWRÓT
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS