MENU
AAA
SIEDEMDZIESIĄTKA grafit

SIEDEMDZIESIĄTKA grafit

 • zewnętrzna izolacja cieplna fasad wykonywana metodą ETICS
 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej lub wentylowanej ściany trójwarstwowej
 • ocieplenie wieńców, nadproży
 • ocieplenie loggi balkonowych, ościeży
 • izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
 • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach
 • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
 • podłogi budynków użyteczności publicznej
 • stropodachy pełne
 • stropy zewnętrzne, tarasy, balkony
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

SIEDEMDZIESIĄTKA grafit EPS 70    EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-WL(T)5-MU20-40

Są to płyty srebrzysto-szare, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia właściwości izolacyjne płyt, dzięki czemu można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same, przy niższych grubościach płyt. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”.

Odkształcenie pełzania przy długotrwałym ściskaniu nie przekracza 2% przy obciążeniu 21 kPa (2100 kG/m2).

Właściwości płyt styropianowych SIEDEMDZIESIĄTKA grafit:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1)± 1 mm
 • długość
 • L(2)± 2 mm
 • szerokość
 • W(2)±2 mm
 • prostokątność
 • S(2)± 2 mm/m
 • płaskość
 • P(5)± 5 mm/m
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS115≥ 115 kPa
  Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnymCS(10)70≥ 70 kPa
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)2± 0,2%
  Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)DS(70,-)2≤ 2%
  Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowychTR100≥ 100kPa
  Moduł sprężystości poprzecznej (ścinania) Gm> 1MPa
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,031 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE
  Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniuWL(T)5 ≤5%
  Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniuWL(P)0,5≤0,5 kg/m2
  Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µMU20-40 (od 20 do 40)
  Wartość tabelaryczna
  Wytrzymałość na ścinanie≥ 50 kPa

  Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt TERMONIUM fundament

  Grubość w mm102030405060708090100
  RD, m2K/W0,300,600,951,251,601,902,252,552,903,20
  Grubość w mm110120130140150160170180190200
  RD, m2K/W3,503,854,154,504,805,155,455,806,106,45

   Zalecenia montażowe

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

  Ocieplenie ścian zewnętrznych

  Do przyklejania płyt styropianowych SIEDEMDZIESIĄTKA grafit, stosować klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu TO-KS, lub klej uniwersalny do styropianu i siatki TO-KU. Jeżeli będą stosowane łączniki mechaniczne to muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosować klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatki zbrojące z włókna szklanego: TO-GOLD lub TO-TERMONIUM.

  W systemach ociepleń ETICS po przymocowaniu płyt do ściany zewnętrznej lub innych elementów budynku, kolejne etapy prac ociepleniowych należy wykonać niezwłocznie, jednak z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej. Jest to konieczne do uzyskania wystarczającej przyczepności/wytrzymałości kleju, którym mocuje się styropian do podłoża. Zbyt szybkie rozpoczęcie kolejnych etapów prac na przyklejonym styropianie, szczególnie wykonywanie warstwy zbrojonej, może mieć wpływ na osłabienie wiązania i utratę przyczepności kleju do podłoża lub do styropianu. Zachowanie ciągłości izolacji termicznej i eliminację ewentualnych szczelin na połączeniu płyt (po ich przyklejeniu) należy zapewnić używając Piany Montażowej Termo Organika.

  Płyty SIEDEMDZIESIĄTKA grafit, podczas montażu należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne).

  Izolacja termiczna podłóg i stropów

  Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, foli PE, itp.). jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Zabezpieczenia, ochrona środowiska

  W trakcie prowadzonych prac ociepleniowych należy stosować siatki osłonowe na rusztowaniach, które zabezpieczają wykonywaną elewację przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (słońce, wiatr, deszcz, itp.) oraz ograniczają wpływ prowadzonych prac na środowisko i ułatwiają utrzymanie porządku na budowie. Do cięcia i obróbki płyt najlepiej używać narzędzi termicznych, a pozostałości po cięciu lub szlifowaniu odseparować ręcznie lub - w przypadku drobnych cząstek - przy użyciu urządzeń mechanicznych, np. odkurzacza przemysłowego (lub ogrodowego). Odpady zaleca się poddawać odzyskowi bądź recyklingowi.

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp. Ewentualne różnice w odcieniach płyt nie wpływają na parametry techniczne.

   Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe SIEDEMDZIESIĄTKA grafit są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą oznakowanie CE i wymagane informacje techniczne dotyczące wyrobu. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Należy unikać długotrwałego nasłonecznienia.

  Deklaracja właściwości użytkowych SIEDEMDZIESIĄTKA grafit 030-DoP-220110(5.69MB)pdfpobierz
  Karta techniczna SIEDEMDZIESIĄTKA grafit(0.29MB)pdfpobierz

  MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

  System ociepleń EPS ze styropianem
  Klej uniwersalny do styropianu TO-KU
  Siatka elewacyjna Termo Organika TERMONIUM
  Wróć
  DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS