1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bolesława Prusa 33, kod pocztowy: 30-117 („Termo Organika”).
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
e-mail: iod@termoorganika.pl
tel.: 12 427 07 40.
Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie www.termoorganika.pl/polityka-prywatnosci.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Termo Organiki, w tym w formie marketingu bezpośredniego, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą w tym celu przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące Termo Organice usługi marketingowe, a także osoby upoważnione przez Termo Organikę lub podmioty, z którymi Termo Organika zawarła umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

5. Mają Państwo prawo do:

a. żądania od Termo Organiki: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b. przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Termo Organikę przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda;

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego;

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.