MENU
AAA
SUPERAKUSTIC podłoga

SUPERAKUSTIC podłoga

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg na warstwie wyrównawczej nie przekracza 4,0 kN/m2 (400 kG/m2).

Układy podłogowe z zastosowaniem płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jedno rodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych.

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015

SUPERAKUSTIC podłoga EPS T   EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(3)

Płyty styropianowa SUPERAKUSTIC podłoga, są specjalnie elastyfikowaną odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu. Produkowane są jest w wymiarach 1000 x 500 [mm]. Grubości płyt 17/15; 22/20; 27/25; 33/30; 38/35; 43/40; 53/50[mm]  (grubość płyty nieobciążonej/ grubość płyty pod obciążeniem warstwą wylewki cementową grubości 50 mm )

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikającej z systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Właściwości płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga:

Klasy tolerancji wymiarów:  
 • grubość
 • T(1) -5% lub -1mm/+15% lub +3 mm*)
 • długość
 • L(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
 • szerokość
 • W(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
 • prostokątność
 • S(5) ± 5 mm/m
  Poziom wytrzymałości na zginanieBS50≥ 50 kPa
  Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowychDS(70,90)≤ 5%
  Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)5± 0,5%
  Poziom ściśliwościCP3
  Poziom sztywności dynamicznej**)SD 20-40 MN/m3
  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,045 W/(m*K)
  Klasa reakcji na ogieńE
  Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw. dB (izolacyjność od dźwięków uderzeniowych w podłogach pływających)27 dB (dla płyt 17/15 mm)
  29 dB (dla płyt 22/20 mm)
  30 dB (dla płyt 27/25 mm)
  32 dB (dla płyt 33/30 mm)
  32 dB (dla płyt 38/35 mm)
  33 dB (dla płyt 43/40 mm)
  34 dB (dla płyt 53/50 mm)
  *) wartość, która daje większą tolerancję
  **) wartość sztywności dynamicznej dla odpowiedniej grubości podana poniżej

  Deklarowane wartości oporu cieplnego RD i sztywności dynamicznej SD w odniesieniu do grubości

  Grubość dL/(dL - c ) mm17/1522/2027/2533/3038/3543/4053/50
  RD, m2K/W0,350,450,600,700,800,951,15
  SD, MN/m340303030202020
  Ściśliwość, cCP 3CP 3CP 3CP 3CP 3CP 3CP 3

  Wymiary płyt, objętość paczek, powierzchnia w opakowaniu dla poszczególnych grubości.
  Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 [mm]

  Grubość dL/(dL - c ) mm17/1522/2027/2533/3038/3543/4053/50
  Liczba płyt w paczce [szt]35272218151411
  Objętość paczki [m3]0,2980,2970,2970,2970,2850,3010,292
  Powierzchnia paczki [m2]17,5013,5011,009,007,507,005,50

   Zalecenia montażowe

  Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta, Rekomendacjami Technicznymi i Jakości RTQ ITB 1260/2019 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Podstawowe wytyczne wykonania: podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Na styku stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne i nie dopuścić do styczności układu podłogowego (szczególnie wylewka) do kontaktu ze ścianą. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. (UWAGA! Płyty Superakustic układamy tylko w jednej warstwie). Po ułożeniu ciągłej warstwy z płyt należy rozłożyć folię PE grubości minimum 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego instalację montuje się odpowiednimi klipsami. Należy pamiętać, by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego. Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC mogą być też układane na warstwie styropianu podłogowego, który stanowi wyrównanie podłoża, lub pod warstwą innych płyt styropianowych z kategorii „dach-podłoga”

  Uwaga

  Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

   Pakowanie, przechowywanie, transport

  Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer normy EN 13163:2012+A1:2015, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne. Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

  Certyfikat Zgodności ITB-0851/W(2.67MB)pdfpobierz
  Znak certyfikacji - upoważnienie ITB(0.74MB)pdfpobierz
  Rekomendacja RTQ ITB - 1260/2020(1.22MB)pdfpobierz
  Deklaracja właściwości użytkowych SUPERAKUSTIC podłoga 017-DoP-180306(2.09MB)pdfpobierz
  Świadectwo nr 367/2022 Deklaracji Środowiskowej II Typu (Płyty styropianowe)(1.1MB)pdfpobierz
  Deklaracja środowiskowa wyrobów budowlanych, typ III nr 233/2023(1.35MB)pdfpobierz
  Atest PZH B.BK.60111.0311.2023(0.32MB)pdfpobierz
  Informacja na temat bezpieczeństwa i obsługi styropianu (EPS)(0.55MB)pdfpobierz
  Karta techniczna SUPERAKUSTIC podłoga(0.11MB)pdfpobierz

  MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

  TERMONIUM dach-podłoga
  Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
  Wróć
  DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS