MENU
AAA
Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS

Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS

 • łatwy, wygodny i szybki w nakładaniu
 • czysty w użyciu
 • kołkowanie już po 2 godzinach
 • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych styropianu (EPS) i XPS
 • wysoka trwałość
 • doskonała termoizolacyjność
 • likwiduje mostki termiczne
 • odporny na działanie wilgoci
 • nie zawiera rozpuszczalników i freonów
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Poliuretanowy klej do styropianu TO-KPS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do przyklejania styropianu (EPS) do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych. Może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. Klej poliuretanowy TO-KPS można także stosować do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych, paneli, kasetonów, parapetów oraz elementów wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), PU, wełny mineralnej.

Dane techniczne

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa
Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa
Czas korekty: ≤ 10 minut
Temperatura stosowania i podłoża: -5°C ÷ +30°C
Kołkowanie (czas utwardzania): po ok. 2 godz. *)
Wydajność kleju: **) 
- przyklejanie płyt EPS i XPS w systemach ETICSok. 8 m2
- przyklejanie płyt fundamentowych EPS i XPSok. 12 m2
- przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych w zależności od równości podłożaok. 15 m2
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy przechowywać i transportować w suchym miejscu zaworem do góry, w temperaturze od +5°C do +30°C.

*) Przy wilgotności względnej 50%, wyższa wilgotność skraca ten czas.
**)Wydajność jest uzależniona m.in. od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza.

 

 Przygotowanie podłoża

Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki naprawić, np. klejem TO-KS lub klejem uniwersalnym TO-KU. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych.

 Zalecenia montażowe

 • Puszka i jej zawartość przed użyciem musi mieć temperaturę od +5°C do +30°C
 • Wstrząsnąć puszką intensywnie przez ok. 30 sekund. Również w trakcie aplikacji okresowo wstrząsać.
 • Dobrze dokręcić pistolet (aplikator) do zaworu.
 • Nacisnąć spust i wyregulować dozowaną objętość kleju.
 • Powierzchnie, na które będzie nanoszony klej można zwilżyć ale tak, żeby nie były mokre.
 • Nie odkręcać pistoletu przed całkowitym opróżnieniem puszki.
 • Pistolet czyścić specjalnymi czyścikami, np Czyścikiem do pian poliuretanowych Termo Organika

W systemach ociepleń klej poliuretanowy TO-KPS należy nanosić na płytę pasem o szerokości ok. 3 cm po obwodzie w odległości ok. 2 cm od brzegu płyty i jednym pasem przez środek płyty równoległym do dłuższych boków.

Po nałożeniu kleju na płytę należy odczekać ok. 5 minut (temp. 20°C) lub 7-8 minut (temp.-5°C), a następnie przyłożyć ją do izolowanej ściany i dokonać korekty położenia za pomocą łaty montażowej. Położenie płyt można korygować przez ok. 10 minut. W efekcie klej powinien pokrywać co najmniej 40% powierzchni płyty. Przyklejane płyty powinny ściśle przylegać do siebie. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Ewentualne szczeliny można później wypełnić klejem poliuretanowym TO-KPS. W przypadku przyklejania płyt na powierzchniach piono-wych należy stosować listwy startowe. Przyklejone płyty należy dodatkowo przymocować mechanicznie kołkami (co najmniej 4 kołki na 1 m2 po-wierzchni, tzn. co najmniej 2 kołki na jedną płytę).

W przypadku przyklejania płyt na powierzchniach pionowych należy stosować listwy startowe. Przyklejone płyty należy dodatkowo przymocować mechanicznie kołkami (co najmniej 4 kołki na 1 m2 powierzchni, tzn. co najmniej 2 kołki na jedną płytę).

W przypadku stosowania kleju poliuretanowego TO-KPS do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych lub płyt izolacji obwodowych fundamentów, klej nakładać na powierzchnię ściany pasmami szerokości 3 cm w odległości co ok. 25 cm.

Przyklejonych płyt fundamentowych nie kołkować.
W czasie wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od -5°C do +30°C.

 Uwaga

Wyrób zawiera izocyjaniany, Należy unikać kontaktu ze skórą i nie wdychać gazów, co może powodować uczulenie. Produkt jest skrajnie łatwopalny. Nie stosować w pobliżu ognia i źródeł iskrzenia. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Chronić przed temperaturami powyżej +50°C. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić puszki, również po użyciu. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0660 (ETICS)(0.68MB)PDFpobierz
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany nr KG-35/22: NRO (EPS) (0.44MB)pdfpobierz
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr RT ITB-1167/2022(5.3MB)pdfpobierz
Deklaracja właściwości użytkowych ETICS EPS 502-DoP-160311(0.5MB)PDFpobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 30/2020-2018/0531-2(1.21MB)pdfpobierz
Świadectwo nr 071/2021 Deklaracji Środowiskowej II Typu (System ociepleń EPS TERMO ORGANIKA)(1.16MB)pdfpobierz
Instrukcja wykonania ocieplenia systemem Termo Organika(0.82MB)pdfpobierz
Karta techniczna Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS(0.52MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS(1.5MB)PDFpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fasada
Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS XXL
Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS